Контакт


УНИ-АТЛАС д.о.о.е.л. Кичево
ул. Солунска бр. 54
6250 Кичево, Р. Македонижа
Тел. +389 (45) 261 963
Е-пошта info@uniatlas.mk

Илијоски Живорад
Тел. +389 70 223 833
Е-пошта zivorad@uniatlas.mk
Илијоски Миланче
Тел. +389 70 318 882
Е-пошта mico@uniatlas.mk
Илијоска Дијана
Тел. +389 71 315 539
Е-пошта dijana@uniatlas.mkЛокација на Уни-Атлас